Kajaanin Rakennusremontti OyPäivystysnumero
Kuinka toimia vahinkotilanteessa

Kosteus- ja vahinkokartoitukset

Kosteus- ja vahinkokartoituksilla selvitämme mm. rakennekosteusmittauksin rakenteiden kosteusteknisen tilanteen sekä vesivahinkotapauksissa vaurioiden laajuuden, vaurionaiheuttajan sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet.

Vahinkokartoitus dokumentoidaan suoraan vakuutusyhtiöiden käyttämään vahinkojärjestelmään, jossa tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti vahinkokäsittelijöille. Järjestelmä nopeuttaa korvauskäsittelyä ja antaa asiakkaalle ajantasaista tietoa korjaustoimenpiteiden etenemisestä.

Kosteuskartoittajamme ovat  rakennusalan tutkinnon (rakennusmestari tai -insinööri) lisäksi suorittaneet Kiinteistöalan Koulutussäätiön Ammatillisen Oppilaitoksen kosteuden mittaajan tutkinnon ja ovat oikeutettuja käyttämään nimikettä Pätevöitynyt kosteudenmittaaja (PKM). Näin varmistamme suorittamiemme mittauksien laadun asiakkaillemme.

 

Pintamittaus

Pintakosteuden osoittimella tapahtuvaa rakenteen kosteuspitoisuuksien tarkastusta kutsutaan puhekielessä pintamittaukseksi. Pintamittaus perustuu vertailuarvoihin kuivaksi tiedetyn ja mahdollisesti kostean alueen välillä. Kyseinen menetelmä on pintoja rikkomaton ja kokenut pintakosteuden osoittimen käyttäjä löytää hyvinkin tarkasti alueet, joilla on kohonneita kosteuspitoisuuksia. Pintamittausta käytetään usein tiloissa, joihin ei voida tehdä mittareikiä esim: märkätilat. Pintamittaustulosten perusteella tehdään päätös onko tarvetta suorittaa tarkempia rakennekosteusmittauksia.

Rakennekosteusmittaus

Rakennekosteusmittaukset suoritetaan rakenteeseen poratuista mittarei’istä. Mittarei’istä selvitetään mitattavan rakenteen rakennekerrokset ja rakennekerrosten tarkka kosteuspitoisuus. Mittareikien tekemistä jatketaan niin kauan, että mittaustulosten perusteella rakenteen kosteuspitoisuus on normaali kaikissa rakennekerroksissa. Rakennemittaukset pyritään suorittamaan siten, että poratut mittareiät eivät jää näkyville, vaan ne pyritään sijoittamaan listojen ja kiinteiden kalusteiden alle.

Mittaustulokset

Teemme kaikista kosteusmittauksistamme puolueettoman kirjallisen raportin, joka toimitetaan mittauksen osapuolille sähköpostilla ja/tai kirjallisena postissa. Raportista selviää alueet, joilla rakenteissa kohonneita kosteuspitoisuuksia, syy kohonneisiin kosteuspitoisuuksiin sekä korjausehdotus.