Kajaanin Rakennusremontti OyPäivystysnumero

Vahinko prosessina

Vahingon sattuessa tarjoamme asiakkaille kokonaisvaltaisen palvelun vahinkokartoituksen tekemisestä tilojen korjausrakentamiseen. Toimimme yhteistyössä vakuutusyhtiöiden kanssa ja vahinkokartoitus dokumentoidaan suoraan vakuutusyhtiöiden käyttämään vahinkojärjestelmään, jossa tiedot päivittyvät reaaliaikaisesti vahinkokäsittelijöille. Järjestelmä nopeuttaa korvauskäsittelyä ja antaa asiakkaalle ajantasaista tietoa korjaustoimenpiteiden etenemisestä.

Vahingon tapahduttua ota yhteyttä meihin!


1) VAHINGON HAVAINNOINTI
Huoneiston haltija ottaa yhteyttä kiinteistön asioiden hoitajaan ( yleensä isännöitsijä).
Kiinteistön omistaja tai asioiden hoitaja ottaa yhteyttä vakuutusyhtiöön

2) VAHINKOKARTOITUKSEN TILAUS
Vahinkokartoituksen tilaaminen joko vakuutusyhtiön tai kiinteistön omistajan / asioiden hoitajan toimesta.

3) VAHINKOKARTOITUS
Vahinkokartoituksella selvitetään vahingon aiheuttaja sekä vahinkotapahtumasta aiheutuneet vauriot. Kartoituksessa huomioidaan myös muut kosteusrasitusta aiheuttavat seikat.
Vahingosta toimitetaan raportti tilaajalle ( talo- ja kiinteistöyhtiöissä asioiden hoitajalle) sekä vakuutusyhtiölle.

4) KORVAUSPÄÄTÖS
Vakuutusyhtiö tekee vahingon korvattavuudesta päätöksen

5) VAURION KORJAAMISEN TILAUS
Kiinteistön omistaja tai edustaja tilaa vaurion korjauksen. Vakuutusyhtiö suosittelee yleensä sopimuskumppaneitaan vahingon hoitamiseen huomioitava, että vakuutusyhtiö ei ole koskaan työn tilaaja.

6) PURKUTYÖT
Purkutöiden aloittaminen sovitaan asukkaiden kanssa.
Työ- ja työalueelle kulkutiet suojataan.
Työalue suojataan ja alipaineistetaan.
Purkutyöt tehdään tarpeellisessa laajuudessa ( tarkastusmittauksilla varmistettava).

7) DESINFIOINTI & KUIVAUSTYÖT
Kastuneet rakenteet desinfioidaan.
Kuivaus rakenteen tasapainokosteuteen / SisäRYL:n vaatimaan tasoon.
Kuivauksesta loppuraportointi.
Kuivaukseen käytetty sähkön määrä ilmoitetaan kiinteistön edustajalle ja vakuutusyhtiöön mm kuivauslaskussa.

8) RAKENNUSTYÖT
Jälleenrakennustyöt tarjouksen, laskelman tai tunti-/materiaaliveloituksen mukaan.
Rakennustyöt voimassa olevia säännöksiä/määräyksiä noudattaen
rakennustyön taso vahinkoa edeltävään tilaan.
Mahdollisen tason noston ja perusparantavat työt*) kustannukset maksaa yleensä tilaaja. Tilaaja sopii muutoksista vakuutusyhtiön kanssa.
Mahdolliset lisätyöt
Rakennustyön jälkeen tehdään siivous imuritasoon tai loppusiivouksena työ- ja kulkualueelle
työmaasta hyväksytään vastaanotetuksi lopputarkastuspöytäkirjalla.